top of page

RADY A DOPORUČENÍ, UŽITEČNÉ INFORMACE

ČAKRY

RADY PRO YOGU

SAHASRARA.png

SAHASRARA

KORUNNÍ ČAKRA

Barva: fialová, také bílá a zlatá. Symbolem je lotos s tisíci
okvětními lístky jako vyjádření nekonečna, jako tisíc
paprsků univerzálního vědomí. Překonávání dualismu,
spojení individuální esence s esencí vědomí (univerza).

 

Pozice stimulující Sahasráru: Shirshásana

AJNA.png

AJNA

TŘETÍ OKO

Barva: indigově modrá, fialová. Mantra: OM.
Umístění mezi obočím.
Smyslové orgány jsou obličej,
oči, uši, nos, dutiny,
malý mozek, centrální nervový systém. 
Agja čakra je sídlem intuice a moudrosti, telepatických
schopností. Je sídlem všech uvědomovacích  procesů,
můžeme vytvářet nové reality na fyzické úrovni
a staré rušit. Místo propojení idy a pingaly. 

MOUDROST x ZASLEPENÍ
 

Pozice stimulující Ágja čakru: uttanásana,

garudásana, urdhva dhanurásana...

VISUDDHI.png

VISUDDHI

KRČNÍ ČAKRA

Barva: modrá. Mantra: HAM. Element: Éter. 
Umístění pod ohryzkem, střed krku.
Smyslová funkce sluch.
Je vázána k čistotě komunikace, k umění nezabarvovat

informace skrze ego, jeho slabosti a potřeby. Souvisí s eticko
morálním kodexem (pravdivost), umění
sebevyjádření,
schopnost říkat to co si myslíme a cítíme. 
PRAVDA x LEŽ
 

Pozice stimulující Visuddhi: viparíta káraní, halásana,
karna pidásana, matsjásana.

ANAHATA.png

ANAHATA

ČAKRA SRDCE

Barva: zelená. Mantra: JAM. Element: Vzduch.
Umístění uprostřed hrudníku.
Smyslová funkce je hmat.
Propojení mužského (síly dání a akce)
a ženského
principu (přijetí a absorbce).
Znázorňuje vzestup
hmoty k duchu a sestup ducha 
k hmotě, místo sdílení,
nepodmíněné lásky, 
pochopení, odpuštění a soucítění.
 

Pozice stimulující Anáhatu: bhudžangásana,
uštrásana, nataradžásana, matsjásana

MANIPURA.png

MANIPURA

ČAKRA SOLARU PLEXU

Barva: žlutá. Mantra: RAM. Element: Oheň.
Umístění solar plexus. Smyslová funkce je zrak.

Centrum vitality, ego, dynamika, pohyb vpřed a transformace,
klíč k osobnímu rozvoji, síla tvořit a ničit.
Princip kontroly,
sebekontroly a ostatních, s vůlí 
započít a dokončit,
s mocí ovládat svůj život, mít vliv.

OSOBNÍ CÍLE, VZESTUP, PROGRES x HNĚV, ZLOST.
 

Pozice stimulující Manipúru: phalankásana,
vírabhadrásana, navásana.

SVADHISTHANA.png

SVADHISTHANA

SAKRÁLNÍ ČAKRA

Barva: oranžová. Mantra: VAM. Element: Voda.
Umístění nad pohlavními orgány v úrovni
kosti křížové 
(kořen páteře, kostrč).
Smyslová funkce je čich. Svádhisthána je spojena
s centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální
energie, tvořivých sil, vztahy, pocit vlastní
sebehodnoty, minulost, podvědomí. 
SLAST x VINA
 

Pozice stimulující Svádhisthánu: éka páda
rádža kapóttanásana, malásana,
andžanéjásana,
sarvangásana.

MULADHARA.png

MULADHARA

KOŘENOVÁ ČAKRA

Barva: červená. Mantra: LAM. Element: Země.

Umístění kořen páteře (kostrč).
Smyslová funkce je čich.
Múladhára v symbolice významu jako brána
života a smrti, ukotvení v životě, tzv. stát nohama pevně
na zemi,
vědět kam patřím, potřeba jistoty v hmotném
světě,
pudovost, boj o fyzicképřežití, sebezáchova
a pocit bezpečí, nevědomí.  DŮVĚRA x STRACH.

 

Pozice stimulující Múladháru: tadásana, utkatásana,
balásana, padmásana, hanumanásana.

1.

Cvičí se naboso, v pohodlném oblečení.

2.

Přibližně 2 hodiny před lekcí nejezte těžká
jídla, nepijte kávu a černý čaj.

3.

Při lekci nepijte, pouze v případě vysokých venkovních teplot, větší fyzické zátěže či onemocnění, kdy je nutné dodržovat pitný režim.

4.

Sprchujte se před lekcí a nejdříve 2 hodiny po lekci. Sprcha nebo koupel by narušila vnitřní procesy nastartované praxí.

5.

V prvních dnech menstruace necvičte
obrácené pozice.

6.

​Podložka a deka je k zapůjčení ve studiu.

7.

Neberte si do sálu mobilní telefony,

nebo je mějte vypnuté.

8.

Pokud máte zdravotní problémy jakéhokoliv
rázu, vždy je se mnou prosím konzultujte.
Některé pozice by pro Vás nemusely být vhodné.
Řiďte se pokynů svého lékaře, poslouchejte své
tělo a buďte k němu vnímaví.

9.

Na lekce prosím choďte včas, nejlépe 10 minut
před zahájením lekce. Svým pozdním příchodem
rušíte ostatní yogující a průběh lekce.

10.

Pokud by Vám vadil fyzický dotek, sdělte mi
to prosím na začátku lekce.

bottom of page